אהבה אשר בנינו – ששי קשת

אהבה בלילה חם – ששי קשת

הנני עף – ששי קשת

אנשים יש בעולם – נירה גל

קרוב, רחוק – ששי קשת ונירה גל

לחיות מחדש – ששי קשת ונירה גל

שיר לכנרת – ששי קשת ונירה גל

the loving we had – ששי קשת

שיר ערש – תזמורת

to fly – ששי קשת

דיסקוטק – תזמורת

שחור ואדום טייסת הדרום – ים רפאלי