היום היום, ספר הפזמונים  של דודו ברק

לא בכדי בחרתי בשיר זה לשיר הנושא את שם הספר.
השיר ידע תהפוכות רבות בימי חלדו למן ביצועה של דורית ראובני עם "שלישיית פיקוד המרכז" ביצועיהם של עפר לוי, גלי עטרי ויזהר כהן ועד לביצועה המיוחד במינו של שרית חדד. למעשה, זה שיר רקוויאם אשר נכתב בין שתי המלחמות הנוראות, מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. "תן לנו לחיות היום מהתחלה", כך זועקים דמי אחינו מן האדמה.
ואז אומר האחד: "ואז תראה איך שאני הולך, יפה בתלם והולך. והולך, והולך, והולך". כאן בעצם היה בדרך בלתי מודעת, המעבר שלי משירת הרבים אל שירת היחיד, שירה שהתעצמה בסוף שנות השישים ובראשית שנות השבעים של המאה הקודמת, המאה העשרים.