פרחים בקנה ובנות בצריח

לך עוד אשיר אלפיים

כותרת אלמנט

שושנת הארגמן

לחץ כאן

שושנת הארגמן

חגי ישראל

לחץ כאן

"פינת הילד" – שירי חגים

למה ככה – שירים לילדים קטנים וגדולים

לחץ כאן

"פינת הילד" – "למה ככה"

אחיי גיבורי התהילה – שירים ליום הזיכרון לחללי צה"ל

לחץ כאן

אחיי גיבורי התהילה – שירים ליום הזיכרון לחללי צה"ל

כולם היו בניי דור צעיר שר דודו ברק (תקליטור 1)

לחץ כאן

כולם היו בניי – דור צעיר שר דודו ברק (תקליטור 1 )

כולם היו בניי דור צעיר שר דודו ברק (תקליטור 2)

לחץ כאן

כולם היו בניי – דור צעיר שר דודו ברק (תקליטור 2 )

כולם היו בניי דור צעיר שר דודו ברק (תקליטור 3)

לחץ כאן

כולם היו בניי – דור צעיר שר דודו ברק (תקליטור 3 )