ספרי-פיזמונים דודו ברק

דרך ארץ השקד / דודו ברק

( ספר זמר ראשון הוצאת "הקיבוץ המאוחד" 1986 )