מלחיני שיריי

צבי בן-פורת

מנוס הדג'ידקיס

יאיר רוזנבלום

מיקיס תיאודורקיס