מלחיני שיריי

צבי בן-פורת

מנוס הדג'ידקיס

יאיר רוזנבלום

מיקיס תיאודורקיס

אילנה אביטל

אלבינוני  תומאזו

חיים אלגרנטי