"שיר איתנו שיר" – אילן ואילנית

"חגי ישראל" – אילנית

"בראש השנה" – אילנית

"לסוכה שלי" – אילנית

"חג החנוכה" – אילנית

יום הולדת לשקדיה -אילנית 

"התגשמות" – אילנית

"אני שבשירים" – אילנית

"בפרוט נבל ועוגב" – אילנית

 "איש הסתיו" – אילנית

חייך וחיי -אילנית 

ישראלית -אילנית 

אילנית – חייך וחיי 

"שירו שיר לשמש" – אילנית

"אחיי גיבורי התהילה" – אילנית