"הדסה אסתר" – עופר כלף 

"לצפון באהבה" – יגאל בשן

"דרך ישנה" לוליק

"אחכה לך" – דפנה דקל

"אחכה לך" – ג'וזי כץ

"הזמנה למחול" – אורי פיינמן

"התקווה הלבנה" – יהורם גאון

"נשמה" – אבי טולדנו

 "לתפארת מדינת ישראל" – טריפונס

"רחל של כנרת" יפה ירקוני

"אהבה רחוקה" – אבי וטל טולדנו

 "צומת דרכים" – יזהר כהן

"אנשים בעולם יש" – נוי דנון

בעז שרעבי – חופשי ומאושר בגרמנית

"היום היום" – נוי דנון