"שובי בת ירושלים" –  שושנה דמארי.

ושוב אתכם – טורקית

"יוצאת אל החיים" – קורין אלאל בהופעה.

"ושוב איתכם" – יוונית.

הדלקת המשואות 2009

ושוב אתכם – ספרדית

"הבה נגילה גילה" – אורי פיינמן

"הנסיך הלבן" – אורי פיינמן

פלאש מוב הורה ירושלים

"חברים" – שייקה לוי

"אהבת איתמר בן אב"י" – רותי רוזנפלד

"חברים" – שייקה לוי

"את אהבתי" – דורון מזר

"בוא אהובי" רינת גבאי (פסטיגל 1990

"אהבת איתמר בן אב"י" – ששי קשת