למה ככה – אבי טולדנו ועירית ענבי

איי חתוליי  – נתן סלור

רחל של הכינרת – יפה ירקוני 

לצפון באהבה – יגאל בשן

כל הדודים והדודות – ששי קשת ויונה אליאן

מוקדש לאחי המנוח כתרי (אל), מזכרונות ילדותנו הצוחקים

צמד חמד – דודו זכאי ואופירה גלוסקא

חברים – שייקה לוי

ושוב איתכם – אילן ואילנית

שלום על ישראל – "הכבשה שושנה"

אגם וירח – אלכסנדרה

ארץ ישראל יפה – אסנת פז

הילדים של סיוון – אילנית

חופשי ומאושר – מקהלת מורן לדורותיה