בין ורשה לירושלים – סיגל ורדי והרעננים

הנפש הכמוסה – הרעננים

עקדת יצחק – יאיר קלינגר וסיגל ורדי

טיקוצ'ין – הרעננים

שנים נוקפות – שפי קליינר

בליל אפלה בליל חושך – סיגל ורדי והרעננים

ינאי בן החמש לומד כינור שמינית – הרעננים

פשמישל – שפי קליינר

עיניים (בדרך לטרבלינקה) – סיגל ורדי והרעננים

הניגון היהודי – סימי אבלגון

ציפור הנפש – הרעננים

ירושלים – ורשה – ירושלים – סיגל ורדי והרעננים

בין שתי ערים – גיורא אולמן

אתמולים – מיכאל אהרון, הרעננים

ירח אדום -גיורא אולמן

משירי ורשה – סיגל ורדי והרעננים

רכבת העמק רכבת ההר -סיגל ורדי והרעננים