אהבה רחוקה – אבי טולדנו

ילדי הגגות – אבי טולדנו

חמדת העמק – הגבעטרון

אלני בת אלמוות – יעקב נווה

נענע – סהרה

היום היום – עופר לוי

גלגלי לי עיניים – אבי טולדנו

נשמה – אבי טולדנו

יהי אור – הגבעטרון

רוכב ערבות – יעקב נווה

יש עוד – עדנה לב

ושוב איתכם – עפר לוי

יא מאמא – אבי טולדנו

כצל עובר – בר כהן

שיר בשניים – לימור טובים וגיל ליבר

דרך ישנה – לוליק

אהובת המטדור – עדנה לב

אנשים בעולם יש – פאדי