שמש חצופה – טמירה ירדני ועודד זמיר

זמר של ערב – טמירה ירדני ועודד זמיר

ילד טוב ירושלים – קולות הזמיר

ואני איני יודע – רועי לוי

דרך הפנינים הכחולות – טמירה ירדני ועודד זמיר

מרכבה לירח – טמירה ירדני ועודד זמיר

ארץ שבעת המינים – מקהלת בנות – עמקים מזרע

יחפה יחפה – בני אל

הילולת חסידים – טמירה ירדני ועודד זמיר

חופשי ומאושר – עדה ודיאן

מצדה שלי – יזהר כהן

כמו זעקת הלב – בני אל