חברים מקשבים לקולך – ניצה טרמין

שלום על ישראל – צלילי כפר-סבא

"חסד נעוריך" – אבי טולדנו

הכנסת כלה – חני ליבנה וניקוס דימיטראטוס

ספינת חיי – ניצה טרמין

ושוב איתכם – חדווה עמרני

היה יום ראשון – חנה אהרוני

ארץ מכורה – ניצה טרמין

"ארץ שבעת המינים" – צלילי כפר סבא

לא נישאר עוד לבד – עליזה עזיקרי

מנגינת קיץ – חנה אהרוני

יומנה של אנה פרנק – רותם דואק