ציפור השמש – עופר לוי וישי לוי

חוף האושר – איזקיס

"מנדובלה" – יהודה אליאס

שיר ברוח הנכונה – נתן כהן

אייהה – איציק קלה

עד עולם – אלכס

נפילת מתח – יצחק קלפטר ונתנאל

נעלה לירושלים – פרחי ירושלים

נרקוד על השולחן – איציק קלה

עד בכי – אורי זר

כנף השכינה – דקלון

כוח – נתנאל

עד כלות הנפש – אתי לוי ואיציק קלה

נהדרת – איציק קלה

סמרה – סמיר שוקרי